The A,B,C’s of Islam

[ENG/EST]

Religion designs a lifestyle. It has an impact on values, behavior, food preferences, daily routine. Being the second-largest religion in the world, Islam influences a lot of people’s way of living. To understand Moslems better, it’s advisable to know about their beliefs.

To gain knowledge, I visited department of religion in the University of Tartu. As an auditor, I observed a lecture that this time consentrated on Koran (also known as Quran)- the holy book of Islam. Even more questions arised but, luckily, lecturer Elo Süld agreed to enlighten me. Quite frankly, the further we got with our conversation, the better I realised how little I know. Considering history, details and putting the science to practice, there’s a lot to know about a religion and learning process takes decades if not a whole life time. But that couldn’t stop me. Quite the contrary, with a little help of my Muslim friends I found study materials and English Koran download link. 

Islam originates from the 7th centurie’s Mecca. There are around 1,7 billion Muslims which equals to 23% of world’s population. The numbers are in constant growth. Although often firstly associated with the Middle East, Islam has followers from all corners of the world: 32% in South Asia, 20% in the Middle East, 15% in Africa’s Sahara reigion, 13% in Indonesia, and considerably big communities in Europe, China, Russia and the USA.

With 98% of Muslims, Turkey is among mainly Islamic countries. On my first day there, I heared a monotone song spreading over the town. It came from loudspeakers up on a minaret (a tower of mosque) and invited Muslims for a prayer. In brief a translation: “I bear witness that Allah is the only God and Muhammad the messenger. Rush to prayer, rush to success. Allah is the greatest.” It’s called namaz and presented by Arabic male voice.

With no visible hurry, people first gather around sinks outside a mosque to clean themselves. In addition to being a social activity, abdest keeps the crowd clean. Moslems pray five times a day. Therefore, they wash five times a day. Back in times with narrow medical means, abdest was crucial to folk’s health care. But it’s equally important to tidy one’s mind and erase bad thoughts about the others.

I couldn’t resist exploring the place Muslims head only after having cleant themselves. I set “mosque” to my mental GPS destination gap and, following the voice from minaret, soon enough was there. Having noticed my insecure approach a kind young man guided me in. With the softest carpet one could imagine laying under bare feet and admirably decorated dome above the head, it felt like being a guest in a house of fine arts’ devotee. The gentleman gave a short overview of the mosque’s history and showed the way to balcony. He reamained: the second floor is only for women’s prayers. In another mosque a helper of imam (Isalm version of priest/rabbi/guru), explained the meaning of prophet Muhammad’s title “a messenger”. Namely, Allah gave him the wisdom of Islam and Muhammad wrote it down. This is how Koran was created. So as far as Messenger application cannot be used telepathically, today’s technology is behind.

Koran is originally written in Arabic so not lose the message in translation, many Muslims learn the language. As in Arabic writing flows from right to left reading Koran in original language starts from the last page. Koran includes description of how Allah created the world and guidiance of living for those who believe.

One teaching of Koran says not to harm one’s body. Spending time around the table with Muslims, I noticed them picking on pork. For the same reason also alcohol is prohibited. Therefore, religon helps to uphold a healthy diet. What is more, as many people are overly conserned with their holiday turkey shaped body, for Muslims religion declares to fast. It’s called Ramadan and means that people only eat and drink when the Sun is absent. 30 days a year of purifying one’s body and soul. “How do you feel like durnig Ramadan?” I curiously questioned Moslems. Some claimed that it causes no problems what so ever. The others said that hunger is the only way to appreciate the food you have. And a few admitted that it takes a lot of self discipline and strength to resist the gastonomic pleasures.

Islam can be taken as not only a religion, but also as a way of life. Thanks to exercises that prayer movement provides, mental strength from connection with God, healthy eating habits and keeping oneself clean, Islamic beliefs seem to be parallel to tuition of increasing average life expectancy.

 

 

Feel free to explore more about Islam:

1. Online Koran in English: http://www.englishkuran.com/al-imran-the-family-of-imran/ 

2. General information: http://www.islam-guide.com

3. Namaz with subtitels:

 

 

 

Islami A, B, C

 

Religioon kujundab elustiili. See muudab nii väärtusi, käitumist, toidu eelistusi kui ka päevakava. Suuruselt teise usundina mõjutab Islam väga paljude maailmavaadet. Inimestest paremini arusaamiseks on hea nende uskumuste kohta teada.

Selguse saamiseks külastasin Tartu ülikooli usuteaduskonda. Jälgisin vabakuulajana loengut, mis sel korral keskendus Koraanile, Islami püha raamatule. Vastupidiselt tekkis küsimusi üha juurde, kuid õnneks oli lektor Elo Süld nõus mind valgustama. Ausalt öeldes, mida kaugemale meie vestlus jõudis, seda paremini mõistsin, kui piiratud on mu teadmised. Arvestades ajalugu, detaile ja sõnumi ellurakendamist võtab religiooni tundma õppimine aastakümneid, kui mitte terve eluaja. See tõdemus mind aga ei peatanud. Oma Muslimi sõprade abiga leidsin õpimaterjale ja inglisekeelse Koraani allalaadimislingi.

Islam pärineb seitsmenda sajandi algusest Mekast. Moslemeid on ligikaudu 1,7 miljardit, mis on 23% maailma elanikest, kuid arv tõuseb pidevalt. Kuigi Islamit seostatakse tihti esmalt Lähis-Idaga, on selle religiooni järgijaid igas maailma nurgas: 32% Lõuna-Aasias, 20% Lähis-Idas, 15% Aafrika Sahara piirkonnas, 13% Indoneesias ning arvestatavalt suured kogukonnad Euroopas, Hiinas, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides.

Ka Türgi kuulub valdavalt islmiusuliste riikide hulka:  98% rahvastikust on Moslemid. Viiel korral päevas kutsub namaz neid palvetama. See monotoonne laul tuleb minareti, mošee torni kõlaritest ja kostab üle terve küla ja linna. Esimest korda namazi kuuldes oli saabunud hämar õhtu ja, vaadates kitsast kuud, tekitas araabiakeele kõla muinasjutulise tunde. Üldistavalt on namazi sõnum, et Allah on ainus Jumal ja Muhamed tema sõnumitooja. “Tõtta palvetama, tõtta edu saavutama. Allah on vägevaim,” ütleb namaz.

Enne palvetamist istutakse mošee ees asuva kraani taha, et pesta veega oma käed, jalad ja pea. Varem, kui arstiabi ja ligipääs meditsiinile oli piiratum, hoidis abdest rahva puhtana ja oli seega oluline tervishoiu seisukohalt. Sama tähtis on hoolitseda sisemise puhtuse eest, mis tähendab mitte kadestada ega mõelda teisest inimesest halba.

Teadmine, et on koht, kuhu minnakse vaid hingeliselt ja väliselt puhtana, äratas avastamishimu. Seadistasin “mošee” oma mentaalse GPSi sihtkohaks ja tänu häälele minaretist olin peagi kohal. Lahke noormees, kes oli märganud mu ebakindlat lähenemist pühakojale, astus ligi, et kombeid selgitada ja mind sisse juhatada. Pehme vaip paljaste jalgade all ja imetlusväärsete nikerdustega kuppel pea kohal, tundsin nagu oleksin kirgliku kunstiaustaja kodus. Noormees peatas mu uudistava pilgu, et mind rõdule suunata. Trepist üles ta aga ei järgnenud: teine korrus on naiste palvetamispaik. Mehed ja naised palvetavad eraldi. Ühekorruselises mošees on daamid tagapool. Imaami (preestri/rabbi/guru Islami versioon) abiline ühes teises mošees põhjendas, et esmapilgul soolise diskrimineerimisena tunduva eraldamise eesmärk on vältida tähelepanu kadumist, mis palve liigutustega võib kaasneda. Ta selgitas ka prohvet Muhamedi “sõnumitooja” tiitli tähendust. Nimelt edastas Allah Muhamedile sõnumi, mille ta üles kirjutas: loodi Koraan.

Et sõnum tõlkes kaduma ei läheks, õpivad paljud Moslemid araabia keelt. Harjumatult alustatakse originaalkeelse Koraani lugemist tagant poolt, sest araabia keeles kirjutakse paremalt vasakule. Koraan sisaldab Allahi maailma loomise kirjeldust ja õpetust, kuidas islamiusulisena elada.

Üks Koraani sõnumitest keelab usklikel oma kehale liiga teha. Ühise söögilaua ümber märkasin, et Moslemid nokivad toidust välja sealiha. Samal põhjusel on keelatud ka alkohol. Nii toetab religioon tervislikku dieeti. Pealegi, erinevalt paljudest, kes piinavad end talveaja lisakilodest vabanemise nimel, paastuvad Moslemid religioossetel põhjustel. Ramadani ajal, mis kestab 29-30 päeva, süüakse alles siis, kui päike on loojunud. Iga-aastane keha ja vaimu puhastuskuur, et Jumalale lähemale saada. „Kuidas Sa Ramadani ajal end tunned?” pärisin Moslemitelt. Mõni väitis, et paastumine ei tekita mingeid probleeme. Teise arvates on nälg ainuke viis olemasolevat toitu hinnata. Kuid on ka neid, kes tunnistavad, et söömisnaudingust hoidumine nõuab tugevat enesevalitsust.

Islamit võib võtta mitte üksnes religiooni, vaid eluviisina. Lisaks üldisele enda eest hoolitsemisele tagab palvetamine füüsilise liikumise ja ühendus Jumalaga soodustab vaimset tasakaalu. Seega kaasneb usundiga ühiskonna heaolu lisaväärtus.

 

Islami edasiseks avastamiseks võid tutvuda nende lehekülgedega:

1. inglisekeelne Koraan: http://www.englishkuran.com/al-imran-the-family-of-imran/

2. üldine informatsioon: https://et.wikipedia.org/wiki/Islam

3. Namaz ingliskeelsete subtiitritega: https://m.youtube.com/watch?v=MZtnAzQoq2w

 

 

 

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s